İVRİNDİ BELEDİYESİ

Belediye Başkanı
Belediye Başkan Yardımcısı
-Yazı İşleri
-Kültür ve Sosyal İşler
-İnsan Kaynakları ve Eğitim
  -Basın ve Halkla İlişkiler
  -Bilgi İşlem
-Mali Hizmetler
-Destek Hizmetleri
-İşletme ve İştirakleri
-İmar ve Şehircilik
-Strateji ve Geliştirme
-Emlak ve İstimlak
-Zabıta
-Ulaşım Hizmetleri
-Evlendirme
-Muhtarlık
-Hukuk İşleri
    -Temizlik İşleri
-Veterinerlik İşleri
-Sağlık İşleri
-Kültür ve Sosyal işler
 
-Fen İşleri
-Park ve Bahçeler
-Mezarlıklar
  -Planlar ve Projeler