İVRİNDİ BELEDİYESİ

Medeniyetin Oluşumu

lçemizde Medeniyetin M.Ö. I. Ve II. Yüzyıllarda kurulduğu; 1974 Yılında Bursa Bölge Müdürlüğünce yapılan kazı ve araştırmalar sonucu tahmin edilmektedir.

Türklerin İvrindi’ye Yerleşmesi

Anadolu’da cereyan eden siyasi olaylardan İvrindi’nin de etkilendiği, zaman zaman büyük devletlerin egemenliği altına girdiği, Frigya’ lılar medeniyeti ve Bergama Krallığına ait dönemlerin yaşandığı Bergama Kralı ııı. Ataleus’un memleketine Roma İmparatorluğuna vasiyet etmesi üzerine (M.Ö.133) İlçemizin Roma İmparotorluğu’nun ikiye bölünmesi ile İlçemiz ve çevresinin Doğu Roma İmparatorluğuna kaldığı, 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’ya akın eden Türklerin ilçemizde yerleştikleri, daha sonra Bizanslılardan Selçuklulara geçtiği ve Karesi Beyliğine bağlandığı, bu beyliğin yarım asır kadar süren hakimiyetinden sonra Osmanlıların eline geçtiği bilinmektedir.

Yunan İşgalinden Kurtuluş

İlçemizin adının kesin olarak nereden geldiği bilinmemekle beraber Rumca Avrandi’den geldiği sanılmaktadır. Kelime anlamı olarak “Pınarın başı, suyun kaynağı” olduğu söylenmektedir. 1919 Yılında Yunan işgaline uğrayan ilçemiz 3 yıl işgal altında kaldıktan sonra 7 Eylül 1922 yılında işgalden kurtulmuştur. Bu bakımdan 7 Eylül Kurtuluş günü olarak her yıl kutlanmaktadır.

İvrindi İlçesi

Cumhuriyetten önce Bucak olan ilçemiz 2 Ağustos 1944 günü 4642 Sayılı Kanunla ilçe haline getirilmiştir.