Abdullah YAYLA   
   Mustafa DEMİR   
   İrfan DUYMAZ   
   Ali ARAT   
Yazı İşleri Müdürü     
   Mali Hizmetlet Müdürü   
   Fen İşleri Müdürü   
   Zabıta Müdür