İlçemiz Büyükyenice Mahalleisnde muhtelif ada ve parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği